Kalek - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rok 2017

Přehled poskytnutých informací dle Zákona 106/1999 Sb. pro rok 2017

 1. Seznam stavebních projektů
 2. Třídění a nakládání s odpady
 3. Soustava veřejného osvětlení
 4. Odběr a využití odpadů z obalů
 5. Škodliví ptáci
 6. Přehled vystavených smluv od začátku tohoto volebního období a smluv uzavřených v období minulém a dosud platných. Zajímá mě hlavně předmět smluv, termíny, podminky plnění, nasmlouvané čátstky odměn atd.
  Přehled pracovníků zaměstnaných v rámci VPP od začátku tohoto volebního období - zajímají mě počty pracovníků, pracovní náplň.
  Kopie audiozáznamů ze zasedání zastupitelstva v tomto volebním období počínaje ustavujícím zasedáním.
 7. Jmenný přehled pracovníků zaměstnaných v rámci VPP od začátku tohoto volebního období