Datum a čas

Dnes je středa, 27. 5. 2015, 3:23:27

Svátek

svátek má Valdemar

Předpověď počasí

Předpověď počasí

MAS SZK

MAS SZK

 

Protikorupční linka

portál pro aktivní seniory

 

Protikorupční linka

Důležitá tel. čísla

dispečink ČEZu – 840 850 860

dispečink vodáren – 840 111 111

hasiči Kalek - 603 205 384

dispečink SUS– 724 165 392

MěÚSS Jirkov - 474 684 432

     http://www.meussj.cz

Obsah

Vítáme Vás     na oficiálních stránkách obce  Kalek

          Věříme, že tu najdete všechno, co Vás o naší obci bude zajímat, že tu najdete právě ty informace, které budete potřebovat.

          Bude nás těšit, když se naše stránky stanou součástí Vašich pravidelných návštěv internetu a že budou Vašimi společníky, které budete rádi vyhledávat.
 


sdělení...

SÁČKY na psí exkrementy

V rámci dalších služeb pro občany jsme zakoupili sady plastových sáčků na psí exkrementy. Sáčky jsou k vyzvednutí v úředních hodinách na obecním úřadě v Kalku.


LIKVIDACE KOVOVÉHO ODPADU V OBCI
Nově v kovovém odpadu:

V rámci nového systému likvidace kovového odpadu jsou v naší obci vyhrazeny k tomuto účelu dva kovové zvony šedé barvy. Oba jsou označeny cedulemi s popisem. Jeden stojí u autobusové zastávky v Kalku a druhý na křižovatce v Načetíně. Prosíme Vás, abyste do těchto nádob vhazovali pouze: drobný kovový odpad, konzervy a plechovy od potravin (nikoli od barev!). Nevhazujte sem žádný jiný odpad! Děkujeme za Váš přístup. Kovové kontejnery, které dosud sloužily přechodně k tomuto účelu, budou po nejbližším vývozu sloužit k odkládání bioodpadu. Informovat Vás budeme o tom co nejdříve. Děkujeme


VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA MĚLA VELKÝ ÚSPĚCH 

Sobotní odpoledne 14. března  patřilo v Kalku nejen dětem, ale i dospělým zájemcům o ruční práce. To, že velikonoce jsou už pomalu za dveřmi potvrdil krásně vyzdobený sál a voňavé velikonoční dobroty, které připravily doma místní ženy. Za to jim patří veliký dík.

Na sále si děti s rodiči ozdobily perníčky, namalovaly vajíčka, zajímavou "foukanou" technikou si ozdobily prostírání na velikonoční stůl a všechno si spolu s papírovými dekoracemi do oken, košíčky na vajíčka a osením mohly vzít domů. 

V nově zrekonstruovaných prostorách po ordinaci, které jsou určeny právě pro tuto zájmovou činnost, se zase sešla parta místních dospěláků - ti si sem přišli vyzkoušet "vyškrabovací" a voskovou techniku zdobení vajíček, ale hlavně se naučili pod vedením paní Máši nazdobit jarní věnečky na dveře či dekorace do oken. Skoro padesátka účastníků tohoto příjemného odpoledne byla moc spokojená, všichni si jej užili a společně se budou určitě těšit na další podobnou akci. 

    Děkujeme všem organizátorům, pomocníkům a hlavně všem, kteří přišli.

fotografie z akce v galerii


PRIMA RODINNÉ ODPOLEDNE

V sobotu 18. dubna 2015 k nám do Kalku zavítala paní Michaela Vetešková - spisovatelka a redaktorka Českého rozhlasu. Vyprávěla na sále dětem o tom, jak se vlastně natáčí reportáže do rádia a děti měly možnost samy si to i vyzkoušet s mikrofonem. Potom zájemcům podepsala paní spisovatelka její novou knížku a některým tam napsala i krásné věnování. 

Odpoledne pokračovalo miniturnajem v kuličkách na hřišti. Nebylo zrovna nejtepleji, tak se cvrnkalo trochu ztuhlými prsty, ale moc to nikomu nevadilo. Zábava byla prima a nejlepší "cvrnkači" byli z rodiny Doležalů z Kalku. 

Na závěr se všichni sešli u ohníčku, který pečlivě připravil a celou dobu střežil pan starosta. Kdo měl chuť, tak si opekl prvního letošního buřtíka na klacku. A hlavně jsme se tam všichni trošku ohřáli. No, počasí se pokaždé nevydaří, ale to zrovna nebylo to nejdůležitější, hlavní bylo, že jsme prožili zase jedno pěkné zábavné odpoledne.

Poděkování patří Evě Francové, jejíž zásluhouk nám paní Vetešková přijela a také všem ostatním, kteří pro děti odpoledne připravili.

více obrázků ve fotogalerii...

další obrázky ve fotogalerii..


DIVADLO NAVENEK OPĚT NEZKLAMALO

VÝBORNĚ JSME SE VŠICHNI POBAVILI

Výlet do Kadaně na představení Divadla Navenek BEZ OBŘADU si dopřála stovka lidí z obcí našeho Mikroregionu. Dva plné autobusy nás odvezly až ke Klubu Orfeum, kde jsme se hodinu a půl bavili při výborném představení. Užili jsme si báječné odpoledne a těšíme se na další společnou akci.

další obrázky ve fotogalerii...další fotky ve fotogalerii...


NOC S ANDERSENEM 2015

Letošní Noc s Andersenem se v knihovně obecního úřadu v Kalku odehrávala  již potřetí  - tentokrát to bylo 27.3. – 28.3.2015. Obecní úřad se díky námětu celé akce změnil na Obecní hrad. Letošní Noc byla motivována knihou Na hradě Bradě od spisovatelů Jana a Kláry Smolíkových. Na Obecním hradě se sešlo 19 dětí a každé dostalo nějakou roli - mohli jste tu potkat rytíře, krále, komtesu, princezny, královnu, podkoní, služebnictvo... Ve strašidelně vyzdobeném úřadu-hradu je přivítala místní strašidla. Po společném seznámení si místní šlechta prošla dobrodružnou  a strašidelnou stezku odvahy, kde museli všichni plnit náročné úkoly. Také si všichni vzácní "hosté" pochvalovali hojnou hradní hostinu ve slavnostně vyzdobeném sále, kde se pod různými a všelijakými pochoutkami stoly jen prohýbaly. Děti měly za úkol pochlubit se svou oblíbenou knížkou a seznámily se s projektem Čtení pomáhá, předháněly se v luštění křížovek, doplňovaček a hádanek, za což získaly krásné knížky. Na závěr letošní kouzelné Noci s Andersenem si děti poslechly pohádku Dařbuján a Pandrhola od spisovatele Jana Drdy, který by letos oslavil sté výročí narození
Rádi všem chceme sdělit, že děti byly úžasné a ani trochu se nebály - no, některé možná , ale opravdu jen trošičku. 
Už dneska se na všechny děti zase těšíme, hlavně na to, jak si spolu tu kouzelnou noc příští rok zase pěkně užijeme.

Vaše strašidla - Bílá Paní, Jedoplivka ohnivá, Zubatka vykulená a Žvanilka chechtavá.

P.S. Za obecní úřad chceme všem strašidlům a ostatním, kteří se kolem letošní Noci s Andersenem "motali" moc a moc poděkovat. Patří jim naše veliké uznání.

Noc s Andersenem 2015více obrázků ve fotogalerii...


 

Přehled plateb za místní poplatky

v roce 2015


CO JE TO ÍČKO?

jsou to sdělení, prostřednictvím kterých dává obecní úřad svým občanům a chatařům na vědomí aktuální informace o důležitém dění v obci.  Vychází nepravidelně podle potřeb. A proč zrovna ÍČKO? Použili jsme zkratku pro "informace". První sdělení občanům vyšlo již v únoru 2011. Někteří jej dostávají do svých poštovních schránek, ostatní do schránek e-mailových.  Těší nás, že si naše Íčka získávají stále více příznivců a pozitivních ohlasů.


JEZDÍ SE NÁM LÉPE...

Určitě jste si všimli, že obec zajistila instalaci dopravních zrcadel na křižovatkách v Kalku a v Načetíně, jejichž zřízení si přáli motoristé několik let a díky nimž se zvýšila bezpečnost silničního provozu v obci.  Stejně tak motoristé, přijíždějící do naší obce, oceňují označení sněhových tyčí fluorescenčními odrazkami, díky kterým se zlepšila orientace na silnici za zhoršené viditelnosti.


  Našli jste raněné zvíře ve volné přírodě? 

Pomoc najdete v Národní síti záchranných stanic. Volejte centrální dispečink záchranných stanic. Tel:774 155 155

www.zvirevnouzi.cz

 


 

SPOLUPRÁCE NAŠICH HORSKÝCH VESNIČEK

Rok 2012 - stačilo několik setkání naší starostky paní Laukové a místostarostky obce Hora Sv. Šebestiána L. Štelcichové a vzájemná spolupráce našich vesnic byla na světě. Paní Štelcichovou a její kolegyni Danu Radimcovou zaujaly naše akce pro seniory, které v prosinci 2011 a v březnu 2012 naše obec připravila. A hned vznikl nápad využít možnosti evropských dotací právě pro společnou činnost v zájmu našich seniorů. Do projektu, který zastřešuje obec Hora Sv. Šebestiána, je kromě ní zapojen také Kalek a příhraniční obce na německé straně potoka. Senioři se v rámci projektu budou několikrát do roka scházet na společných akcích a navzájem budou provozovat mnoho dalších společných aktivit a činností.

V sobotu 30. května 2012 se v Kalku uskutečnila  "pilotní" akce, kterou iniciátorky projektu nazvaly "DOBRÝ DEN, SOUSEDE!" V krásném prostředí kaleckého zámečku se sešlo přes 60 seniorů z obou našich i sousedních německých obcí. Všichni pozorně sledovali perfektně připravenou besedu PaeDr. Jiřího Rotha v obou jazycích o vlivu přírody a bylinek na starší populaci. Kromě malých dárků a občerstvení zaujala seniory nejvíce ochutnávka vynikajících vín z chomutovské vinotéky, která vnesla nejen dobrou náladu do celé akce, ale víno odbouralo i zábrany nejen jazykové. Seniorům hrála výborná Malá muzika české i německé skladby nejprve k poslechu, ale po pár písních návštěvníkům akce parket pomalu nestačil. Nálada byla výborná, všichni si setkání pochvalovali a společně si slíbili, že se určitě opět sejdou při další společné aktivitě.

Další akcí obou sousedních vesnic byl výlet do chomutovského 3D kina Svět spojený s prohlídkou zimního stadionu v rámci Dne dětí, o kterém píšeme v jiném článku výše.

Věříme, že tato spolupráce bude pokračovat a že díky ní se zejména našim starším spoluobčanům nebude zdát život na horách všední a nezajímavý. Vždyť okořenit si aspoň pár dní v roce něčím zajímavým či veselým nebo se jen tak sejít s přáteli či sousedy vždycky stojí za to.

Doplnění:

2015 - projekt se přesunul v rámci spolupráce horských obcí pod hlavičku Mikroregionu St. Sebastian. V období let 2013 a 2014 se uskutečnila již řada akcí, které si získaly u seniorů velký zájem a rádi je vyhledávají. Těchto akcí se účastní senioři ze všech sedmi členských obcí našeho mikroregionu - z Blatna, z Hory Sv. Šebestiána, z Výsluní, z Křimova, Boleboře, Místa a od nás - z Kalku. O jejich aktivitách se můžete dočíst na facebooku  na stránkách Mikroregion St. Sebastian nebo v brzké době i na webu mikroregionu, který se právě chystáme spustit.


 

20. 5. - 5. 6. 2015

Veřejnoprávní smlouva

Úřední deskaZobrazit více

19. 5. 2015

Sdělení OÚ - velkoobjemový odpad

NovinkyZobrazit více

30. 4. - 2. 6. 2015

Tisková zpráva o rozesílání obálek se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí

Úřední deskaZobrazit více

30. 4. - 2. 6. 2015

Informace k zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2015

Úřední deskaZobrazit více

CO SE PRÁVĚ DĚJE A CHYSTÁ V KALKU?


MEZIOBECNÍ PŘEBOR VE FOTBÁLKU BYL OPRAVDU PARÁDNÍ!

První ročník turnaje Mikroregionu St. Sebastian v sobotu 23. května 2015 na hřišti v Jindřichově Vsi. Sešla se tu čtyři družstva - z Blatna, Boleboře, Hory Sv. Šebestiána a naše obecní družstvo - Klub Dante.  Kalek jako hostitelská obec zajistil hlavně bezvadné počasí a všechny drobnosti kolem turnaje. Hrálo se systémem každý s každým. Po mnoha často velmi urputných bojích si nakonec putovní pohár Mikroregionu St. Sebastian odvezli domů hráči z Blatna. Hned za nimi skončilo družstvo Boleboře, třetí místo obsadili naši hráči a poslední zůstali fotbalisté z Hory Sv. Šebestiána. Nešlo ale ani tak o to, kdo vyhraje. Hlavní bylo, že se všichni báječně pobavili, několik desítek fanoušků vytvořilo pohodovou a tu správně sportovní atmosféru. Klub Dante zajistil výborný servis u stánku s občerstvením a všude po celý den panovala výborná nálada. Chlapi dostali nápad, že by bylo dobré si to zopakovat třeba hned na podzim a vymýšlejí systém, jak to udělat, aby se mhly zapojit i ostatní tři obce našeho Mikroregionu. 

Byl to parádní den, díky organizátorům a pomocníkům za bezvadnou přípravu a všem, kdo se zúčastnili za to, že se to takhle parádně vydařilo.

Naše družstvo - Klub Dante - skončilo třetídalší fotky ve fotogalerii

 


PLAKÁTEK..

plakátek k nahlédnutí...


POCHOD SMÍŘENÍ

POZVÁNÍ...

plakátek k nahlédnutí...


OPĚT PŘIJEDOU ZNÁMÍ HERCI K NÁM DO KALKU

plakátek..

více v menu - kulturní akce


MÁJOVÉ VANDROVÁNÍ – opravdu vydařená akce…

O svátečním prosluněném pátku 8. května prošlo startem na hřišti v Načetíně na 120 účastníků turistické akce Májové vandrování, jejímž organizátorem byla obec Kalek. Byly připraveny dvě trasy - 10-ti a 17-ti km, které vedly nejen krásnou přírodou kalecka kolem rašelinišť, ale turisté si mohli také prohlédnout výstavu fotografií v našem krásném kostele v Kalku. Velká spokojenost  panovala také na občerstvovací stanici u Nového rybníka, kde se každý mohl v půli cesty posílit ovocem, klobáskou, sladkostmi a jinými dobrotami. Největší úspěch však mělo 4,5km dlouhé vandrování kouzelným lesem pro děti, na které tam čekalo plno tajemných bytostí, které nesměly pustit děti dál, aniž by splnily pohádkové úkoly. Všude děti dostaly plno dobrůtek a dárečků. Nedaleko před cílem vyrostl v lese stromeček Bublibůček, ze kterého si děti utrhly bublinkovač nebo bonbónky a dospěláci balíček se slaninou a chlebem. V cíli si každý účastník vandrování vyzvedl svůj pamětní list a mohl si zatočit kolem štěstí a vybrat si některou z odměn, které pro ně měli organizátoři připravené díky sponzorům – Krušnohorským službám a.s. Jirkov, fi Grape a.s., Galileo Corporation s.r.o. Chomutov a COOP Rakovník. Akce sklidila velký úspěch u všech účastníků, ale spokojeni byli především organizátoři, protože se vydařilo nejen počasí, ale klaplo i všechno ostatní. Poděkování si zaslouží všichni, kteří celou akci pomohli připravit, ale také parta pracovníků na VPP, místní hasiči, hospodští, kteří zajišťovali občerstvení a všichni dobrovolníci, kteří značili trasy nebo se oblékli do pohádkových kostýmů.

fotografie ve Fotogalerii...


NEVÍTE, CO S DĚTMI O PRÁZDNINÁCH?

Řešení  nabízí PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA BERNAVĚ

více informací zde...


Výsledky soutěže

O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ VÝZDOBU

Letošní velikonoce na sněhu ovlivnily také omezené možnosti velikonoční výzdoby kolem domů v našich vesničkách. I přesto bylo z čeho vybírat. Tentokrát byly jako nejhezčí vyhodnoceny  kreativní velikonoční práce paní Vimrové a rodiny Francových z Kalku a paní Brožkovcové z Jindřichovy Vsi. Jsou pro ně připraveny pěkné velikonoční dárky. Blahopřejeme. 

nejhezčí velikonoční zajíček...ostatní fotografie z velikonoc 2015 ve fotogalerii


CVIČENÍ PRO ŽENY

Upozorňujeme, že je opět zahájeno cvičení pro ženy, zaměřené na protažení celého těla, vhodné pro ženy všech věkových kategorií. Začínáme také aktivně se cvičením  PĚT TIBEŤANŮ - jógistický systém na sebe navazujících cviků, které harmonizují energetická centra v lidském těle a mají účinný vliv na správný tělesný pohyb, zdravé dýchání, odbourávání stresu, kladný přístup k životu, atd. Máte-li chuť se k nám přidat - cvičíme KAŽDOU STŘEDU OD 17.30 hodin v obecní knihovně v Kalku čp. 7 (budova OÚ)


NOVÉ KNÍŽKY V NAŠÍ OBECNÍ KNIHOVNĚ

Zveme Vás do naší obecní knihovny v Kalku. Můžeme Vám nabídnout více než 600 titulů literatury všech žánrů, najdete tady také mnoho krásných knížek pro děti. Půjčovné i těch nejnovějších knih je u nás ZDARMA. Naši knihovnu můžete navštívit vždy v době úředních hodin našeho obecního úřadu, případně si můžete telefonicky domluvit vám vyhovující čas. Těšíme se na Vás v knihovně - obecní úřad v Kalku - 1. poschodí. Knihovna pro vás chystá na březen BURZU KNÍŽEK.


ZMĚNA DOPRAVCE A JÍZDNÍHO ŘÁDU

Od 1. 1. 2015 dochází v chomutovském okrese ke změně dopravce. Pro Vás z toho vyplývá posun odjezdů a příjezdů na lince č. 522560 Chomutov - Blatno - Kalek, Načetín  a další změny, o nichž se můžete informovat níže:

informace k dopravě

doprava - tarif

časové jízdenky

ÚK - Magazín pro cestující veřejnost

Jízdní řád platný od 1. 1. 2015


http://www.kr-ustecky.cz/tady-si-spocitam-jizdne-duk/d-1685527/p1=208627


O NAŠÍ OBCI SE DOZVÍME I NA FACEBOOKU:

na stránkách 

MIKROREGION ST-SEBASTIAN nebo

 PŘÍZNIVCI OBCE KALEK

Jak jistě víte, naše obec je členem MIKROREGIONU ST. SEBASTIAN, který sdružuje sedm krušnohorských obcí – Blatno, Boleboř, Kalek, Horu Sv. Šebestiána, Křimov, Místo a Výsluní.

V rámci společného projektu Mikroregion seniorům došlo k rozšíření jeho aktivit o založení facebookových stránek Mikroregion St. Sebastian. Je to další krok k rozšíření a zkvalitnění našeho projektu, ale i spolupráce mezi našimi členskými obcemi.

Na fcb stránkách Mikroregionu budeme postupně představovat nejen činnost našeho mikroregionu, ale hlavně také náš projekt pro seniory. Na těchto fcb stránkách se dozvíte, co se ve které obci právě chystá nebo se uskutečnilo zajímavého, můžete si prohlížet fotografie z jednotlivých akcí, chceme sem dávat zajímavé odkazy. Je zde možnost mezi sebou také komunikovat – psát si zprávy, komentovat jednotlivé příspěvky, můžete vkládat své příspěvky či fotografie. Každá obec má možnost se zde také prezentovat a zveřejňováním svých příspěvků také zvýšit okruh zájemců o dění a život jejích občanů.

Věříme, že se Vám fcb stránky Mikroregionu St. Sebastian zalíbí a že je budete rádi vyhledávat. Stránky se teprve rozjíždí a uvítáme každý „lajk“ či příspěvek.


INFORMACE O KRONICE

Funkce kronikářky naší obce se ujala naše občanka paní Eva Francová z Kalku, která připravila přehled informací ze stávajících obecních kronik a kromě toho, že neustále shromažďuje materiály pro kroniku, do novotou vonící kroniky již zapsala události let 2011, 2012 a 2013. Nyní se dokončují zápisy za rok 2014. Kronika byla poprvé občanům představena na společenské akci v souvislosti s udělením znaku a vlajky naší obci.


INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY HŘBITOVA V KALKU

Z důvodu získání přehledu a zavedení evidence hrobových míst žádáme všechny, kdo mají na kaleckém hřbitově uloženy ostatky svých blízkých, aby se co nejdříve spojili s úředníky obecního úřadu v Kalku k získání vzájemných prvotních informací o jejich hrobovém místě.

Podrobnosti zde